Autopalīdzības telefoni:
Ārzemēs: +371 67 819712
Latvijā: 80000092